Збережемо традиції: ПОВАЖАЙМО ЖІНОК!

Згідно останніх  мультицентричних досліджень структури травматизму щелепно-лицевої ділянки серед країн Європи Україна посідає останнє місце за співвідношенням жіночої та чоловічої травми обличчя. В середньому на одну травмовану жінку припадає 9 травмованих чоловіків. Даний показник включає всі види травми: спортивну, кримінальну, виробничу, побутову, тощо, включаючи випадки побутового насильства (нажаль характерні для структури жіночого травматизму різних країн). Зокрема в Нідерландах даний показник становить 1(жінка) до 2,2 (чоловіків), в Великобританії, відомій своїм джентельменським ставленням – становить 1 до 7.8  у Франці – 1 до 7,3  (European Maxillofacial Trauma (EURMAT) project: A multicenter and prospective study,Boffano P, et al. – 2014 р.). Отже, для України жіноча кримінальна травма обличчя є нехарактерною, зокрема домашнє насильство не в українських традиціях. Разом з тим поодинокі випадки неприпустимого відношення чоловіків до своїх дружин все таки періодично трапляються .

Так, на лікування в Центр щелепно-лицевої хірургії та стоматології КОКЛ поступила пацієнтка, що отримала травму внаслідок побиття чоловіком. Після дообстеження було діагностовано краніофаціальну травму: струс головного мозку, перелом правого вилицевого комплексу зі зміщенням, травматичний злам нижньої щелепи в ділянці шийки правого виросткового відростка зі зміщенням, лівої суглобової голівки (тип B за А.Neff), та тіла між зубами 31-32 зі зміщенням, забої м’яких тканин обличчя.

                Лікування пацієнтів з переломом суглобової голівок або шийки нижньої щелепи – це справжній виклик для щелепно-лицевого хірурга та потребує високої кваліфікації лікаря. В разі ж відмови від операції зберігається ризик порушень прикусу, обмеження рухів нижньої щелепи та її знерухомлення.

На базі Центру щелепно-лицевої  хірургії  постраждалій було проведено віртуальне планування оперативного втручання з використанням CAD/CAM технологій , після чого було виконано  репозицію та фіксацію кісткових фрагментів згідно результатів компютерного моделювання. Операція виконувалась з доступів, що є найбільш сприятливими в функціональному та косметичному аспектах (завушного зліва та правого підщелепного). Після успішної операції пацієнтка пройшла реабілітацію та в найкоротші строки змогла повернутися до звичного життя.

                Але даний випадок показовий не лише особливостями хірургічного лікування або стратегією реабілітації хворої, а й тим фактом, що не дивлячись на соціальні фобії постраждала знайшла в собі моральні сили надати гідну відповідь своєму кривднику у юридичній площині.