ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ В ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТА З АНГІОЛІПОМОЮ ОСНОВИ ЧЕРЕПА

размещено в: Uncategorized | 0

Новоутворення носоглотки, що локалізуються в ділянці основи черепа та поширюються в крило-піднебінну та підскроневу ямки завжди є викликом для лікарів і потребують комплексного лікування. Пухлини даної локалізації часто ростуть повільно, безсимптомно, поступово перекриваючи просвіт дихальних шляхів. Для них характерні спонтанні кровотечі з носа. У випадку тривалого перебігу ріст новоутворення спричиняє деформацію кісток лицевого черепа, твердого, м’якого піднебіння, носових ходів, обумовлюючи відповідні естетичні та функціональні порушення.

Співробітники Центру щелепно-лицевої хірургії КОКЛ та кафедри стоматології НМУ імені О.О. Богомольця професор А.В. Копчак та доцент Ю.В. Чепурний прийняли участь в лікуванні пацієнта з ангіоліпомою основи черепа на базі ДУ «Інститут отоларингології імені О.С. Коломійченка НАМН України». Пацієнт І.В., 43 р., звернувся на консультацію до Стоматологічного медичного центру НМУ імені О.О. Богомольця зі скаргами на деформацію обличчя, гугнявість, порушення прикусу. В 1986 році пацієнту було діагностовано ангіофіброму основи черепа після чого було проведено консервативне лікування новоутворення в м. Москва, Російська федерація. Неодноразово пацієнт відмічав спонтанні кровотечі з носа, переніс екстрену трахіостомію для відновлення дихання. Радикальне хірургічне втручання не проводилось.

З метою обстеження пацієнту було проведено комп’ютерну томографію з контрастуванням судин, ангіографію судин голови та шиї. Виявлено локалізацію новоутворення в носоглотці з поширенням в підскроневу, крило-піднебінну ділянки, деформацію кісток обличчя, обумовлену ростом новоутворення.

Хворий був проконсультований сумісно директором ДУ «Інститут отоларингології імені О.С. Коломійченка НАМН України» академіком НАМН України Д.І. Заболотним, професором кафедри стоматології НМУ імені О.О. Богомольця А.В. Копчаком.

Першим етапом пацієнту для підтвердження діагнозу було проведено інцизійну біопсію новоутворення доступ через ніс. Після отримання результату патогістологічного дослідження (ангіоліпома). Другим етапом проведено радикальне видалення новоутворення. Бригадами ЛОР-лікарів та щелепно-лицевої хірургії на чолі з директором ДУ « Інститут отоларингології імені О.С. Коломійченка НАМН України» академіком НАМН України Д.І. Заболотним та професором А.В. Копчаком проведено сумісне оперативне втручання, яке полягало в наступному: на першому етапі накладено провізорні лігатури на ліві загальну та зовнішню сонні артерії без їх перекриття. Далі зовнішньо-ротовим доступом проведено резекцію вилицевої дуги та тіла зістворенням доступу та виділенням верхнього полюса новоутворення з підскроневої ямки. Далі з внутрішньо-ротового доступу здійснено резекцію стінок лівої верхньощелепної пазухи, виділено новоутворення в напрямку до зовнішньо-ротового доступу. Далі виділено новоутворення з носоглотки та відділено від основи черепа і видалено єдиним блоком. Оперативне втручання здійснювалось за умов контрольованої гіпотонії та з використанням аутогемотрансфузії апаратом CellSaver. Післяоперативний період хворий переніс без ускладнень. Шви були зняті на 10 день.

Таким чином застосування комплексного мультидисциплінарного підходу фахівців сумісних спеціальностей зі здійсненням сучасного високопрофесійного анестезіологічного забезпечення оперативного втручання дозволили видалити новоутворення складної локалізації та створити умови для реабілітації пацієнта з надскладною патологією ЛОР та щелепно-лицевої ділянки.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *