Проведено черговий науково-практичний семінар «Сучасні методи візуалізації в стоматології та щелепно-лицевій хірургії»

размещено в: Uncategorized | 0

На базі Центру щелепно-лицевої хірургії та стоматології Київської обласної клінічної лікарні №1 співробітниками центру та кафедри стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за сприяння Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації 5.11.2016 року було організовано і проведено черговий освітній захід – науково-практичний семінар «Сучасні методи візуалізації в стоматології та щелепно-лицевій хірургії».

До вступного словабули запрошені – керівник Центру щелепно-лицевої хірургії та стоматології КОКЛ №1 В.А. Рибак, завідувач кафедри променевої діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика, професор Т.М. Бабкіна, професориНМУ імені О.О.Богомольця, А.В. Копчак та О.А. Канюра.

Виступаючими підкреслено важливість та актуальність впровадження у практику молодих лікарів-інтернів й уже практикуючих лікарів м. Києва та області сучасних рентгенологічних і ендоскопічнихтехнік, технологій на основі структурованого світла у стоматологічній та суміжних сферах для діагностичної і лікувальної мети. Особливу увагу зосереджено на освітній складовій подібних науково-практичних семінарів як важлива ланка забезпечення безперервної післядипломної освіти лікарів-стоматологів і лікарів суміжних спеціальностей.

До програми були залучені доповіді завідувача кафедри променевої діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика,д.мед.н., професора,Т.М. Бабкіної, асистента кафедри стоматології НМУ імені О.О. Богомольця, О.С. Лисенка, лікаря-оториноларингологаДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України», Медичного центру «Добробут», к.мед.н., Ю.В Шукліної, асистента кафедри променевої діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика, Ю.О. Сторожук та клінічного ординатора кафедри стоматології НМУ імені О.О. Богомольця, Д.М. Черногорського.

Професор Т.М. Бабкіна, розпочинаючи освітній захід, висвітлила можливості сучасних променевих технологій для лікувально-діагностичних потреб щелепно-лицевої хірургії, зокрема, при травматичних ушкодженнях. У доповіді приділено увагу історії розвитку променевої діагностики, сучасному стану матеріально-технічного забезпечення, всебічній рентгенологічній оцінці клінічної ситуації при травматичних ушкодженнях щелепно-лицевої ділянки, диференціальному застосуванню магніторезонансної та мультиспіральної томографії, ПЕТ-КТ тощо. Ретельно висвітлені покази та протипоказання використання різноманітних променевих діагностичних методик.

У своїй доповіді О.С. Лисенкопредставив сучасні підходи та можливості тривимірного цефалометричного аналізу для потреб ортогнатичної хірургії при лікуванні скелетних форм деформацій прикусу і аномалій розвитку щелепно-лицевої ділянки. Зосереджено увагу на порівняльній характеристиці телерентгенографії і тривимірної цефалометрії, наведено клінічні результати діагностики та лікування хворих з залученням цієї технології.

Можливості техніки ендоскопічної малоінвазивної хірургії на верхньощелепному синусі продемонстровано у докладі Ю.В. Шукліної. Автором зосереджено увагу на перспективах ендоскопічної хірургії при вирішення клінічних задач пов’язаних з кістозними, міцетомними та одонтогеними ураженнями слизової гайморової пазухи.

Ю.О. Сторожук доповіла про сучасні підходи променевої діагностики дегенеративно-дистрофічних змін скронево-нижньощелепного суглобу. Доповідач повідомила про принципи та можливості зонографії та конусно-променевої комп’ютерної томографії структур суглобу. Проведено порівняльну характеристику цих методів. В матеріалах презентації продемонстровано значну кількість рентгенографічних даних, що дають змогу вірно діагностувати артрозні і остеоартритні зміни у суглобі.

Д.М. Черногорський репрезентував слухачам семінару можливості світло-структурованої технології сканування тканини обличчя для діагностичних потреб та оцінки ефективності оперативних втручань. Коротко навів історичний опис цього методу, можливості застосування, вимоги до технічного устаткування. Представив порівняння результатів сканування тканин обличчя з використанням світлових сканерів різних поколінь.

У семінарі взяли участь більше 100 лікарів-стоматологів медичних закладів м. Києва та Київської області, лікарів суміжних спеціальностей, лікарів-інтернів і студентів НМУ імені О.О. Богомольця,співробітників київської обласної клінічної лікарні.

У ході науково-практичного семінару доповідачами заходу представлено значну кількість відео- та фотоматеріалів, клінічних випадків і результатів рентгенографічної, ендоскопічної та світло-структурованої діагностикитравматичних пошкоджень, деформації та запальних процесів щелепно-лицевої ділянки, зокрема із залученням структур скронево-нижньощелепного суглобу. Наглядно презентовано можливості сучасних сканерів тканин обличчя для вирішення складних клінічних задач.

У заключному слові висловлено подяку учасникам семінару, співробітникам Центру щелепно-лицевої хірургії та стоматології, адміністрації КОКЛ №1 та запрошеним доповідачам за тісну співпрацю. Після закінчення семінару відбулося обговорення висвітлених питань доповідачами та гостями заходу.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *